สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • ซื้อสายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมราคา,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมแบรนด์,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมผู้ผลิต,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสภาวะตลาด,สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมบริษัท
  • video

สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม

ยี่ห้อ Strong

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน

เวลาการส่งมอบ 120

ความสามารถในการจัดหา 50

ผลผลิตสูง ปริมาณงานสูงถึง 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในอุตสาหกรรมสำหรับการอบแผ่นเหล็กสแตนเลสอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศการควบคุม สายการหลอมที่สว่างสดใสนี้ผสมผสานกับเทคโนโลยีการอบชุบด้วยความร้อนล่าสุดสำหรับแถบสแตนเลสที่มีกำลังการผลิตสูง ตัวหมุนวนปริมาณมากมีเวลาเพียงพอสำหรับการตัดและการเชื่อมระหว่างการโหลดและการขนของคอยล์ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งสำหรับกระบวนการหลอม ตรงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของขดลวดสแตนเลส BA

ดาวน์โหลด

สายการผลิต Bright Annealing Line แบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม

สายการผลิตการอบอ่อนสดใสแบบต่อเนื่องแนวนอนที่ให้ผลผลิตสูง

ทำลายสถิติ เส้นหลอมที่สดใสสำหรับแถบสแตนเลสในอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตมากกว่า 100,000 ตันต่อปี ต้องขอบคุณเตาเผาความร้อนความจุขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำความเย็นที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ Strong Metal ซึ่งสามารถบรรลุความเร็วการประมวลผลที่สูงมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อขอคำปรึกษาฟรี

bright annealing line

สายการอบอ่อนแบบสว่างต่อเนื่องแนวนอน SG-1636-11Q

สายการผลิตการอบชุบด้วยความร้อนนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน เช่น คราบบนผิวหน้าและความเสียหายในเกรนภายใน โดยผ่านส่วนล้างไขมันและส่วนการอบอ่อนอย่างต่อเนื่อง แถบสแตนเลสที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดของความแข็งของเครื่องจักร ผิวสำเร็จ ฯลฯ... 


แนวนอนต่อเนื่อง เส้นหลอมที่สดใสทำลายสถิติในอุตสาหกรรมในด้านการผลิต engery ประสิทธิผล และระบบอัตโนมัติ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแถบสแตนเลสของ AISI200/300 ซีรีส์จากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โลหะที่แข็งแรงได้ออกแบบและสร้างมากกว่า 10 บรรทัดของสายการอบอ่อนแบบสว่างแนวนอนต่อเนื่องนี้ เป็นสายการอบอ่อนที่ประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และขณะนี้มีสายการผลิตมากกว่า 10 สายในผู้ผลิตแถบสแตนเลสระดับโลก


คุณสมบัติ:

1) กำลังการผลิตสูงถึง 100,000 ตันต่อปี

2) ตัวสะสมแถบทางเข้าและทางออกขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนการประมวลผลแบบไม่หยุดนิ่ง

3) โครงสร้างเตาประหยัดพลังงาน ฉนวน และ muffles ลูกฟูกคอมโพสิตจดสิทธิบัตร

4) การควบคุมอุณหภูมิเตาอัตโนมัติ

5) ระบบควบคุม HMI และ PLC

6) พิสูจน์ความสำเร็จของเส้นวิ่งกว่า 10 รายการในผู้ผลิตแถบสแตนเลสระดับโลก 

ข้อมูลจำเพาะ:

แบบอย่าง:SG-1636-11Q
ชื่อ:เส้นการอบอ่อนในแนวนอนอย่างต่อเนื่อง
พิมพ์:แนวนอน
วิธีการทำความร้อน:ก๊าซธรรมชาติ
บรรยากาศการหลอม:แอมโมเนียสลายก๊าซผสม (75%H2+25%N2)
วัสดุที่ผ่านการบำบัด:แถบสแตนเลสของ AISI 200 series และ 300 series
ความหนาของแถบ:0.3~1.2mm
ความกว้างของแถบ:800~1300mm
ปริมาณงานประจำปี:100,000 ตัน
บริการต่างประเทศ:บนเว็บไซต์หรือบริการควบคุมการติดตั้งและการว่าจ้างทางอินเทอร์เน็ต
การรับประกันประสิทธิภาพ:กำลังการผลิต ประสิทธิภาพพลังงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
การรับประกัน12 เดือนนับจากวันที่ยอมรับขั้นสุดท้าย (การว่าจ้างที่ประสบความสำเร็จ)
ต้นทางจีน

ส่วนประกอบหลักของเส้นการอบอ่อนแบบสว่างต่อเนื่องในแนวนอน:

1) Uncoiler หน่วย

2) กรรไกรไฮโดรลิก

3) ช่างเชื่อม

4) ลูกกลิ้ง

5) ลูปเปอร์

6) หน่วยล้างไขมัน

7) หน่วยหลอม

8) หน่วย Recoiler

9) ระบบควบคุมเตาหลอม

10) ระบบควบคุมการขับขี่

ขั้นตอนของการอบอ่อนแบบต่อเนื่องในแนวนอน:

กำลังโหลดคอยล์ - การตัดเฉือน - การเชื่อม - looper ขาเข้า - การขจัดไขมัน - ความร้อน - คูลลิ่ง - ทางออกของ looper - การขนถ่ายคอยล์


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right